TV-studio VTM - big brother

Vilvoorde

TV-studio VTM - big brother

Vilvoorde 2006

Big Brother is Watching You | Striptease in hout en glas

De realisatie van dit Big Brotherhuis annex televisiestudio vormde een doorgedreven oefening in verzoening. Hoe maak je architectuur in een sterk door commerciële belangen gedomineerde TV-wereld? Hoe verenig je openheid en transparantie in ontwerp met de nood aan minimale eigenruimte van de bewoners zonder daarbij de kijker en zijn nieuwsgierigheid te vergeten? Hoe creëer je tenslotte een interieur, dat als kritiek op de wegwerpcultuur, na een kortstondig leven op het scherm in staat is een duurzaam vervolg te krijgen?

De oplossing bestond uit het creëren van een veel groter dan initieel voorzien geheel, dat zonder veel aanpassingen als televisiestudio kan omgebouwd worden. De praktische eisen die aan het ontwerp werden gesteld vergemakkelijkte allerminst de opdracht. Niet alleen was er het ambitieuze bouwprogramma, ook diende het huis en studio bemand en operationeel te zijn in zes maanden tijd. De vaak tegenstrijdige sponsorbelangen waar de architect rekening mee diende te houden bemoeilijkte de opdracht nog meer.

De basisstructuur van het Big Brother-huis omvat een interieurgedeelte met daarrond technische gangen waar camera’s vrij kunnen registeren. Het werd opgevat als een eenduidige open ruimte zonder dragende structuren wat de flexibiliteit en de latere herbestemming van het gebouw ten goede komt. Een duurzaam gebruik van het gebouw dat zich op het visuele eindpunt van een veelgebruikte passage bevindt had als gevolg dat aan de gevel extra aandacht werd besteed. Zo zorgt een raamwerk, bekleed met cederhouten latten, voor vormelijke homogeniteit en onttrekt het naastliggende technische lokalen aan het zicht. Vlakken in zwarte meubelplaat accentueren verder de inkomzone en het programma-logo. Alle buitenruimtes werden hetzelfde behandeld om voor de kijker de afbakening tussen binnen en buiten zo duidelijk mogelijk te maken.

Aangezien het televisieprogramma uitgaat van een quasi volledige negatie van de privacy van de deelnemers, trachte het ontwerp deze uitgangspunten uit te buiten. De privacy werd niet alleen bekeken naar de buitenwereld maar ook binnen de woning. De bewoners zijn van meerdere zijden samen te bekijken en door het gebruik van grote spiegelvlakken is iedereen in huis op elk moment te lokaliseren. Alle ruimtes vloeien in elkaar of zijn visueel door glas met elkaar verbonden. De douches, volledig in klaar glas, zijn zichtbaar vanuit de leefruimte alsook vanuit de binnentuin. Doorheen de douches kan je vanuit de tuin in de keuken kijken. Andere visuele assen krijg je doordat je vanuit de slaapkamer door de leefruimte naar de tuin kan kijken en door een ongehinderde inkijk bij het binnenkomen via de binnentuin in de slaapkamer. Door de interieurobjecten (keuken en badkamer, sauna, zwembad en haard) op elkaar af te lijnen worden ze visueel met elkaar verbonden en ontstaat eenheid, perspectiefwerking en diepte in het huis. De sobere vormgeving en het subtiele kleurgebruik accentueert wat belangrijk is en niet wat er om structurele, cameratechnische of veiligheidsredenen moet zijn

i.s.m. Sven van Loon